Kurz autolakovník

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách v autoopravárenstve. Vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť pracovné postupy a prípravné lakovnícke práce. Dokáže zvoliť vhodné materiály na prácu a vypočítať predbežnú spotrebu materiálu. Je schopný nanášať všetky druhy lakov správne zvolenou technikou.

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Číslo akreditácie: 3588/2018/56/1

Rozsah kurzu: 240 hodín (teoretická časť 152 hodín, praktická časť 88 hodín)

Cena kurzu: 2 040 € (nezamestnaný záujemca má možnosť úhrady cez REPAS)

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené základné vzdelanie

Obsahová náplň: Počas kurzu získate teoretické poznatky v oblasti základných pojmov v autolakovníctve. Výučba je rozdelená do niekoľkých odborných tém, ktoré najskôr budú vysvetlené teoreticky a následne si vyskúšate získané poznatky i v praxi. V priebehu kurzu si osvojíte a získate vedomosti a zručnosti v oblasti povrchovej úpravy plechov, vyskúšate si montáž a demontáž jednotlivých častí motorového vozidla. Naučíme Vás ako správne maskovať vozidlo. Dôležitou časťou kurzu je zvolenie správnej striekacej techniky, striekanie ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Teoreticky i prakticky Vám bude vysvetlené brúsenie a aplikácia krycích a čírych lakov. Niekoľko hodín budeme venovať miešaniu a dolaďovaniu farieb, technológií prístreku a lešteniu karosérií. Nakoľko počas lakovania môže dôjsť i k vzniku chýb či už stekanie, špinky, pomarančový efekt, vysvetlíme a naučíme Vás ako správne postupovať v prípade opravy takejto chyby.

Záverečná skúška: pozostáva z 2 foriem, a to písomná forma - test a praktická forma - kompletná realizácia lakovania dielu

Pracovné pomôcky: sú bezplatne zabezpečené poskytovateľom kurzu

Strava (obed, občerstvenie): je zabezpečená a hradená poskytovateľom kurzu

Ubytovanie: v prípade potreby Vám zabezpečíme ubytovanie v blízkosti školiaceho centra, cenu za ubytovanie si hradí každý účastník sám

Kontakt

Sídlíme v budove autoservisu Labo s.r.o.

Kontaktné informácie

Pri využití naších služieb či technickej opravy Vášho automobilu môžete využiť našu službu náhradného vozidla , autopožičovňu. Na cestu od nás prípadne môžete použiť autobusovú alebo vlakovú dopravu v smere Makov i Čadca. Zastávky sú veľmi blízko nášho autoservisu. Historický názov firmy Laboprofilak s.r.o. je Autoservis labo s.r.o.

Korešpondenčná adresa