Kurz prípravár pre lakovnícke práce

Profil absolventa : Absolvent vzdelávacieho programu je zručný v príprave povrchu motorového vozidla maskovaním, brúsením, tmelením, odstraňovaním starého náteru a v aplikácii podkladového materiálu. Je schopný vybrať správny technologický postup pri príprave. Vie samostatne vykonávať činnosť v autoopravárenskom priemysle ako prípravár.

Akreditácia :Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Číslo akreditácie : 3588/2018/56/2

Rozsah kurzu : 140 hodín (teoretická časť 45 hodín, praktická časť 95 hodín)

Cena kurzu :1 152 € (nezamestnaný záujemca má možnosť úhrady cez REPAS)

Požadované vstupné vzdelanie :ukončené základné vzdelanie

Obsahová náplň :Ako prípravár pre lakovnícke práce získate vedomosti a zručnosti týkajúce sa povrchovej úpravy plechov ako je mechanické a chemické odhrdzovanie, odmasťovanie a tmelenie. Naučíme Vás správny postup pri maskovaní motorového vozidla. Následne si osvojíte teoretické i praktické poznatky v oblasti striekania ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Poslednou odbornou témou, ktorej sa budeme venovať počas rekvalifikačného kurzu je brúsenie lakov a čírych lakov, zvolenie správneho brúsneho materiálu, postupy odstraňovania chýb pri brúsení, strojové brúsenie, suché a mokré brúsenie a ostatné činnosti, ktoré ako prípravár pre lakovnícke práce budete potrebovať ovládať vo svojom ďalšom profesijnom živote.

Záverečná skúška : pozostáva z 2 foriem, a to písomná forma - test a praktická forma - kompletná realizácia prípravy dielu

Pracovné pomôcky: sú bezplatne zabezpečené poskytovateľom kurzu

Strava (obed, občerstvenie): je zabezpečená a hradená poskytovateľom kurzu

Ubytovanie: v prípade potreby Vám zabezpečíme ubytovanie v blízkosti školiaceho centra, cenu za ubytovanie si hradí každý účastník sám

Kontakt

Sídlíme v budove autoservisu Labo s.r.o.

Kontaktné informácie

Pri využití naších služieb či technickej opravy Vášho automobilu môžete využiť našu službu náhradného vozidla , autopožičovňu. Na cestu od nás prípadne môžete použiť autobusovú alebo vlakovú dopravu v smere Makov i Čadca. Zastávky sú veľmi blízko nášho autoservisu. Historický názov firmy Laboprofilak s.r.o. je Autoservis labo s.r.o.

Korešpondenčná adresa