Verejné obstarávanie - Výzvy na predkladanie ponúk

Laboprofilak RSP s.r.o.

Zverejnenie ponuky verejného obstarávania

Vybavenie IT


Dátum zverejnenia : 21.12.2021
Výzva na predkladanie ponúk pre projekt Vybavenie IT s prílohou č. 1 a č. 2
Príloha číslo 3 - technická špecifikácia Vybavenie IT


Vybavenie servisu a autodielne


Dátum zverejnenia : 21.12.2021
Výzva na predkladanie ponúk pre projekt Vybavenie servisu a autodielne s prílohou č. 1 a č. 2
Technická špecifikácia Príloha č.3
Záznam z prieskumu trhu v ITMS2014+ pod číslom VO19579676 Príloha č.4