Kurzy a školenia


Kurz autolakovník a prípravár pre lakovnícké práce

Pripravili sme pre Vás rekvalifikačné kurzy, ktoré Vám pomôžu zvýšiť Vašu odbornosť v zamestnaní u nás na Slovensku a pomôže i v zahraničí. Prebiehajúce kurzy sú autolakovník a prípravár pre lakovnícke práce. Oba kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Absolvovanie kurzu pre obor autolakovník a prípravár pre lakovnícke práce je v našej firme Laboprofilak RSP s.r.o. realizované ako prezenčné vzdelávanie zahrňujúce teoretickú a intenzívnu praktickú prípravu. Úspešní absolventi vzdelávacieho kurzu obdržia po jeho úspešnom ukončení osvedčenie vydané realizátorom kurzu - firmou Laboprofilak RSP s.r.o. Osvedčenie o získanom vzdelaní je s celoštátnou platnosťou vydané v zmysle príslušných právnych predpisov.

Kurzy sa rozdeľujú podľa odbornosti na:

Prihlásiť sa na jednotlivé termíny môžte telefonicky na čísle +421 918 535 032 alebo e-mailom alebo online prihláškou na stránkach jednotlivých kurzov autolakovníka a prípravára. Po odoslaní online prihlášky Vás budeme telefonicky kontaktovať, pre upresnenie termínu kurzu.
O povinnostiach účastníka kurzu sa dočítate v našich obchodných podmienkách. Výučba prebieha v moderne zariadených priestoroch, ktoré sú vybavené didaktickými prostriedkami. Praktická časť sa vykonáva v profesionálnej lakovacej kabíne. Záujemcovia majú možnosť vyskúšať si prácu s rôznymi pracovnými pomôckami - náradím od rôznych dodávateľov lakýrnických potrieb. K dispozícií sú profesionálne miešačky farieb vybavené spektrometrom, váhami na váženie množstva lakovníckeho materiálu a rôzne iné potreby na úspešné absolvovanie praktickej časti výučby. Skúsený a kvalifikovaný lektor, s niekoľkoročnou praxou Vám ochotne poskytne všetky potrebné teoretické a praktické poznatky, ktoré využijete nielen pri záverečnej skúške ale i vo Vašom ďalšom profesionálnom živote.

Všetky Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.Ukážka kurzov autolakovník a prípravár

Krátka video ukážka Vám v krátkosti predstaví priebehu nášich kurzov v našich pripravených priestoroch. V úvode kurzov sa spolu naučíme teoretickú časť jednotlivých vzdelávacích programov, predvedieme Vám ukážky produktov, ktoré budeme používať v praktickej časti.
Druhou fázou, ktorú máte možnosť vo video ukážke vidieť je príprava jednotlivých dielov pred lakovaním. Prakticky Vás naučíme jednotlivé postupy tmelenia, brúsenia, maskovania vozidla a ďalšie profesiónálne postupy prípravy na lakovanie. Pred samotným lakovaním sa naučíte farbu správne zamerať pomocou správnych prístrojov a ako ju namiešať v miešačke farieb. Pre výuku používame profesionálne nástroje na miešanie farieb a následné nanášanie laku na diel.
Záverečnou fázou kurzu autolakovník je lakovanie jednotlivých dielov resp. lakovanie celého vozidla v profesionálnej lakovacej kabíne, v ktorej si postupy lakovania budete mať možnosť každý z Vás vyskúšať. Kurz prebieha v menších skupinkách, aby každý účastník mal možnosť lepšie si osvojiť jednotlivé teoretické ale i praktické skúsenosti.