Všeobecné obchodné podmienky

Laboprofilak RSP s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, na základe ktorých autolakovňa a autoservis Laboprofilak RSP s.r.o. predáva tovar svojim odberateľom a zákazníkom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na poskytovanie služieb, ak sú tieto služby priamo poskytované spoločnosťou Laboprofilak RSP s.r.o. ako je lakovanie dielov alebo oprava automobilu.

V tomto dokumente sa dočítate o ustanoveniach pre kurzy a školenia. Vysvetľuje základné pojmy obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Laboprofilak RSP s.r.o. a Odberateľom služieb - účastníkom školenia, spôsoby úhrady za poskytované služby, školenia a kurzy. VOP obsahujú ďalej práva a povinnosti Odberateľa, možnosti reklamácie a podmienky odstúpenia od zmluvy.
Jednotlivý zmluvný vzťah je založený dohodou medzi spoločnosťou Laboprofilak RSP s.r.o. a Odberateľom o celom jeho obsahu. Cena, bonusy a iné cenové dojednania sú stanovené na základe aktuálnych cenníkov, podmienok alebo individuálnej ponuky, ktoré sú platné ku dňu vzniku zmluvného vzťahu alebo k inému dátumu určeného spoločnosťou Laboprofilak RSP s.r.o. .


Pokiaľ sa Vám nezobrazujú Všeobecné obchodné podmienky kliknite sem a stiahnite si PDF!

V tomto dokumente sa dočítate o ustanoveniach pre predaj skútrov a elektrobicyklov. Dokument vysvetľuje základné pojmy obchodného vzťahu medzi predávajúcou spoločnosťou Laboprofilak RSP s.r.o. a kupujúcim - spotrebiteľom, spôsob uzatvárania objednávky, dodacie a platobné podmienky. VOP obsahujú ďalej práva a povinnosti kupujúceho, reklamačný poriadok a podmienky odstúpenia od objednávky.


Pokiaľ sa Vám nezobrazujú VOP predaja skútrov kliknite sem a stiahnite si PDF!