Reklamačný protokol

Laboprofilak RSP s.r.o.

V prípade reklamácie kurzu odberateľ vyplní Reklamačný protokol a priloží doklad o zaplatení absolvovaného kurzu. Dodávateľ následne vyplní Reklamačný formulár II. a odošle ho odberateľovi resp. ak je reklamácia predložená osobne bude mu vydaný Reklamačný protokol II osobne pri návšteve prevádzky Laboprofilak RSP s.r.o. Viac o reklamácií kurzov sa dočítate vo Všeobecných obchodných podmienkach pre Kurzy a služby v bode VII.


Pokiaľ sa Vám nezobrazuje reklamačný protokol kurzu kliknite sem a stiahnite si PDF!

V prípade reklamácie tovaru odberateľ vyplní Reklamačný protokol a priloží doklad o nákupe resp. záručný list ak mu bol vydaný. Dodávateľ následne vyplní Reklamačný formulár II. a odošle ho odberateľovi resp. ak je reklamácia predložená osobne bude mu vydaný Reklamačný protokol II osobne pri návšteve prevádzky Laboprofilak RSP s.r.o. . Viac o reklamácií tovaru sa dočítate vo Všeobecných obchodných podmienkach týkajúcich sa Predaja skútrov v bode 7.


Pokiaľ sa Vám nezobrazuje reklamačný protokol predaja skútrov kliknite sem a stiahnite si PDF!